Dịch vụ quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế, Báo cáo thuế

Bạn thường nghe đến dịch vụ quyết toán thuế, báo cáo thuế, nhưng lại không thể biết được đây là dịch vụ gì và tại sao phải thực hiện dịch vụ này. Qua bài viết dịch vụ quyết toán thuế,  sẽ chia sẻ các thông tin để bạn được biết về dịch vụ quyết toán thuế và tại sao phải thực hiện quyết toán thuế thủ tục thực hiện như thế nào.

1. Những điều cần biết về dịch vụ quyết toán thuế

Quyết toán thuế, báo cáo thuế là gì?
Quyết toán thuế, báo cáo thuế công việc bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp nhằm hoàn tất nghĩa vụ thuế trong khoảng thời gian cụ thể của doanh nghiệp.

Mục đích của việc quyết toán thuế, báo cáo thuế
Mục đích của việc quyết toán thuế là nhằm phát hiện các hành vi trốn, lậu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế tiêu thụ đặc biệt… để truy thu lại cho ngân sách nhà nước đồng thời xử phạt đối với các hành vi đó.

Khi nào doanh nghiệp cần phải thực hiện quyết toán thuế?
Vào thời điểm kết thúc năm tài chính hay giải thể doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế.

A. Quy trình, thủ tục hồ sơ quyết toán, khai báo thuế doanh nghiệp

Hồ sơ quyết toán thuế

Quy trình quyết toán thuế g ồm các bước sau:

  1. Doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế, trong đó doanh nghiệp tự kê khai các số liệu.
  2. Cơ quan thuế sẽ thực hiện kiểm tra tại bàn (kiểm tra thủ tục và hình thức) đối với hồ sơ báo cáo quyết toán thuế. Sau đó ghi bổ sung vào sổ thuế đối với khoản chênh lệch giữa số liệu báo cáo quyết toán chính thức so với số liệu do doanh nghiệp đã tạm khai của niên độ báo cáo.

B. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

  1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.
  2. Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.
  3. Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế). Theo quy định khoản 3, điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Lý do chọn dịch vụ khai báo, quyết toán thuế của Avico?

Quyết toán thuế là thủ tục tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành hồ sơ, giấy tờ, chứng từ…, làm việc với cơ quan thuế. để tiết kiệm thời gian và chi phí hơn hết là hạn chế các khoản tiền phạt do thiếu kinh nghiệm, kĩ năng làm việc với cơ quan thuế quản lí doanh nghiệp nên suy nghĩ và sử dụng dịch vụ của công ty kế toán thuế chuyên nghiệp.

Kế toán Avico là sự lựa chọn đáng tin cậy cho quý doanh nghiệp trong việc thực hiện các dịch vụ về quyết toán thuế. dịch vụ quyết toán thuế của kế toán Avico sẽ thực hiện:

  1. Thu thập thông tin và Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán.
  2. Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp.
  3. Lập các báo cáo quyết toán thuế;Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập quyết toán thuế. Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ. Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế …

Liên hệ tư vấn:

  • Hotline: 097.575.0660
  • Email: ketoanavico@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *