Dịch vụ quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế

5 (100%) 1 vote

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP


Quyết toán thuế là việc xác định đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế trong một kỳ tính thuế của người nộp thuế với ngân sách nhà nước.

Người nộp thuế phải thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế với cơ quan thuế có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp tùy thuộc vào quy định của từng loại thuế, sắc thuế.

Quyết toán thuế rất cần thiết

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, các loại thuế sau đây phải thực hiện quyết toán thuế:

 • Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN);
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN);
 • Quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Quyết toán thuế tài nguyên;

Thời hạn nộp quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Theo quy định về quản lý thuế hiện hành, người nộp thuế phải tự tính, tự khai và nộp thuế, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về việc tính và khai báo thuế của mình với Cơ quan Thuế. Đối với Quyết toán thuế trong một kỳ cũng do người nộp thuế tự lập và tự ch trách nhiệm về khai quyết toán thuế đó.

Việc cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế của người nộp thuế cũng là nhằm xem xét việc lập quyết toán thuế của người nộp thuế đã chính xác chưa? Người nộp thuế đã xác định và nộp đủ thuế cho Nhà nước chưa ?

Trường hợp Cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế của người nộp thuế phát hiện ra việc khai báo thuế, quyết toán thuế của người nộp thuế phát hiện ra việc khai báo thuế, quyết toán thuế của người nộp thuế không chính xác thì sẽ bị xử phạt , bị truy thu thuế theo quy định của pháp luật. Mức xử phạt vi pham hành chính hiaajn nay rất lớn.

Để không bị vi phạm pháp luật thuế, không bị xử phạt và bị truy thu thuế do không thực hiện theo đúng quy định nhiều khách hàng đã sử dụng Dịch vụ Quyết toán Thuế của ACCA . Dịch vụ Quyết toán Thuế ACCA sẽ giúp bạn thục hiện các thủ tục thuế, thực hiện quyết toán thuế theo đúng quy định.

Tham khảo thêm: Thủ tục kê khai thuế (Lần Đầu) cho doanh nghiệp mới thành lập


NỘI DUNG CỦA DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

1. Hoàn thiện chứng từ theo quy định của Cơ quan Thuế

Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ kế toán.

 • Nhận chứng từ của Doanh Nghiệp về để thực hiện công việc
 • Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định tránh rủi ro khi quyết toán thuế.

Lập các chứng từ kế toán theo quy định của Bộ Tài Chính

 • Lập các chứng từ Nhập – Xuất – Thu – Chi căn cứ từ chứng từ gốc.
 • Lập các chứng từ ngân hàng liên quan, các phiếu kế toán khác.

Lập các văn bản, giấy tờ, hơp đồng thủ tục hành chính để làm chặt chẽ tính hợp lệ của chứng từ gốc.

Lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.

2. Lập hệ thống sổ sách đảm bảo điều kiện khi quyết toán thuế

 • Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…
 • Lập hệ thống sổ các tài khoản
 • Lập sổ nhật ký chung.
 • In bộ sổ sách chứng từ gồm: Bảng cân đối số phát sinh. Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh báo cáo tài chính. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Thuế GTGT được khấu trừ, Bản thuyết minh BCTC, Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm.

3. Cân đối lãi lỗ, tư vấn rủi ro cho doanh nghiệp

 • Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của DN trong quá trình vận hành giao dịch chứng từ kinh doanh, nhằm phòng tránh tối đa thất thoát cho DN.
 • Cân đối hàng hóa, các loại chi phí, lợi nhuận đảm bảo kế hoạch và quyền lợi của DN.

4. Lập báo cáo theo quy định tiến độ thuế

 • Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý, tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.
 • Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, quyết toán năm.
 • Lập báo cáo tài chính năm.

5. Giao dịch giải trình trực tiếp với Cơ quan Thuế.

 • Trong năm tài chính: Thực hiện giao dịch giải trình số liệu, chứng từ, báo cáo khi cơ quan thuế yêu cầu.
 • Thanh tra thực tế: Ngồi làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

Xem thêm: Lợi ích khi sử dụng dịch kê khai thuế

Quý công ty có thể an tâm lựa chọn DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ của chúng tôi. Công ty kế toán ACCA có đầy đủ những kỹ năng, nghiệp vụ để có thể xử lý được những vướng mắc của doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ đứng ra là một người kế toán của doanh nghiệp bạn. ACCA trực tiếp giải trình với Cơ quan Thuế khi doanh nghiệp bạn có bị thanh kiểm tra.

CHÚNG TÔI CAM KẾT:

Đảm bảo tính chính xác về nội dung công việc, trong quá trình làm việc. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các thông tư, nghị định, luật thuế có liên quan đến ngành nghề của Quý DN. Do đó giúp DN bạn phòng tránh được tối đa những rủi ro.


Mọi chi tiết xin liên hệ:

Email: kinhdoanh@thutucdoanhnghiep.com

Fanpagehttps://www.facebook.com/ketoanacca

Hy vọng được hợp tác cùng Quý Công ty !

 

Bài viết liên quan:

Share this post