Dịch vụ

Dịch vụ quyết toán thuế

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP Quyết toán thuế là việc xác định đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế trong một kỳ tính thuế của người nộp thuế với ngân sách nhà nước. Người nộp thuế phải thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế với cơ quan thuế có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp tùy thuộc vào quy định của từng loại thuế, sắc thuế. Quyết toán thuế rất cần thiết Theo quy định của Pháp luật hiện hành, các [...]

Read more...

Dịch vụ kế toán tiền lương

TẠI SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY ACCA ? Hiện nay các doanh nghiệp Việt có xu hướng lựa chọn công ty dịch vụ bên ngoài, bởi không có khả năng quản lý nhân sự cùng lúc nhiều bộ phận, ngoài ra nhằm cắt giảm chi phi không cần thiết khi thuê công ty dịch vụ bên ngoài có chi phí giá rẻ rất nhiều so với việc tuyển dụng 1 vị trí nhân [...]

Read more...

Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói cho Công ty nhỏ Kế toán doanh nghiệp và báo cáo thuế tuy không phải là vấn đề lớn đối với doanh nghiệp, công ty nhỏ nhưng Công ty nhỏ không thể xem thường công việc báo cáo thuế cũng như công việc kế toán. Dịch vụ kế toán chọn gói cho doanh nghiệp nhỏ Nền kinh tế thị trường phát triển cũng là lúc xuất hiện nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ thậm chí là [...]

Read more...