Những lưu ý khi lập báo cáo tài chính

Những lưu ý khi lập báo cáo tài chính

Rate this post

Những lưu ý khi lập báo cáo tài chính và dịch vụ báo cáo tài chính


Làm báo cáo tài chính cuối năm là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi kế toán. Tuy nhiên, với những kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm thường sẽ gặp các lỗi không mong muốn trong cách làm báo cáo. Bài viết sẽ giúp các bạn tránh được 19 lỗi thường gặp trong quá trình lập báo cáo tài chính.

dịch vụ báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính rất quan trọng hiện nay

Lưu ý quan trọng khi lập báo cáo tài chính

 1. Đối với tài khoản tiền mặt TM ( 111): Có biên bản kiểm kê quỹ TM, đối chiếu với sổ cái TK 111, Có đầy đủ phiếu thu, phiếu chi và các hồ sơ liên quan.
 2. Đối với TK 112: Đối chiếu với sổ phụ ngân hàng, cần có đủ giấy báo có, báo nợ, UNC và các chứng từ thu của ngân hàng
 3. Đối với TK 131,331 : Kiểm tra các khoản phải thu, phải trả, đối chiếu và lập biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2017. Lập biên bản gia hạn công nợ nếu có.
 4. Đối với TK 1331, 3331 : Kiểm tra đối chiếu với tờ khai thuế, lập các bút toán bù trừ thuế đầu vào đầu ra cho từng kỳ khai thuế, nộp thuế đúng hạn nếu có phát sinh nộp thuế.
 5. Đối với TK 141: Kiểm tra tình hình tạm ứng, thanh toán tạm ứng của NLĐ.
 6. Đối với TK: 152, 153, 155,156,157: Kiếm tra bảng nhập xuất tồn, đối chiếu tổng giá trị tồn kho với số dư trên các TK tương ứng. Lập biên bản kiểm kê so sánh sổ sách và thực tế. Xem xét các tổn thất hàng tồn kho nếu có.
 7. Đối với TK 242: Lập bảng phân bổ chi phí CCDC và chi phí trả trước.
 8. Đối với TSCĐ: Lập bảng tính khấu hao TSCĐ theo thông tư 45/2013/TT-BTC..
 9. Kiểm tra chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp.
 10. Tính BHXH và các khoản trích theo lương, đối chiếu kiểm tra với thông báo của cơ quan bảo hiếm.
 11. Kiểm tra doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu.

(Tham khảo Điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015, sửa đổi bổ sung theo Thông tư 25/2018/TT-BTC)

 1. Kiểm tra chi phí, giá vốn (chi phí được trừ và không được trừ)
 2. Xác định thuế TNDN tạm tính trong từng quý và cho cả năm 
 3. Lập Quyết toán thuế TNDN 

Hạn nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là ngày 30/3/2018

 1. Xác định số lỗ năm trước được chuyển vào năm 2017 nếu có.
 2. Lập Quyết toán thuế TNCN.

Hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 30/3/2018

 1. Kết chuyển lãi lỗ
 2. Lập BCTC và các tờ khai vào phần mềm hỗ trợ HTKK.

Thời hạn chậm nhất phải thực hiện là trước ngày 30/3/2018

 1. Nộp thuế TNDN và thuế TNCN sau khi quyết toán.

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan Thuế hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác.

 • Đối với hồ sơ khai thuế theo tháng: thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo;
 • Đối với hồ sơ khai thuế theo quý, tạm tính theo quý: thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo phát sinh nghĩa vụ nộp thuế;
 • Đối với hồ sơ khai thuế theo năm: thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm dương lịch;
 • Đối với hồ sơ khai thuế theo từng lần: thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ nộp thuế;
 • Đối với hồ sơ quyết toán thuế năm: thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính;

Nếu khó khăn, hãy tham khảo DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH của ACCA, chúng tôi sẽ giúp bạn gỡ rối mọi vấn đề.

 

Bài viết liên quan:

Share this post