5 Lưu ý khi sử dụng con dấu doanh nghiệp

5 Lưu ý khi sử dụng con dấu doanh nghiệp, con dấu công ty

Đối với bất kỳ công ty, doanh nghiệp thì con dấu đó là đại diện cho doanh nghiệp. Đồng thời cũng đại diện pháp lý cho công ty. Con dấu là một tài sản của doanh nghiệp, công ty đó. Để hiểu rõ về những lưu ý những quy định về việc sử dụng con dấu doanh nghiệp qua bài viết này. Kế toán AVTAX sẽ giúp bạn, doanh nghiệp hiểu quy định về con dấu doanh nghiệp 2018, 2019.

I. Lưu ý về số lượng, hình thức và nội dung khi sử dụng con dấu doanh nghiệp

a. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối vs doanh nghiệp tư nhân, hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng con dấu, hình thức, số lượng. Một doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu khác nhau.
b. Hình thức con dấu doanh nghiệp được thể hiện là hình tròn, đa giắc hoặc hình dạng khác (thường sử dụng hình tròn là phổ biến). Mỗi một công ty có 1 mẫu con dấu thống nhất về hình thức, nội dung và kích thước.
c. Thông tin in trên con dấu bao gồm thông tin về MST (mã số doanh nghiệp), tên doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào con dấu (trừ những trường hợp được quy định tại Điều 14 tại nghị định về sử dụng con dấu).

II. Sử dụng con dấu đối với chi nhánh văn phòng đại diện

Nội dung, hình thước con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện phải có tên chi nhanh, văn phòng theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 41 của luật Doanh Nghiệp. Doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào con dấu (trừ những trường hợp được quy định tại Điều 14 tại nghị định về sử dụng con dấu).

III. Những ngôn ngữ, hình ảnh không được sử dụng trong con dấu (theo Điều 14 nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định).

a. Quốc kỳ, Quốc Huy, Đảng kỳ nước Việt Nam.
b. Những từ ngữ, hình ảnh vi phạm các truyền thống về văn hóa, đạo đức và lịch sử. Đi ngược lại vấn đề thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
c. Hình ảnh, biểu chưng, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quản nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức chinh trị. Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

IV. Lưu ý quan trọng trong quản lý sử dụng con dấu (Nghị định 96/2015/NĐ-CP)

a. Đối với những công ty (doanh nghiệp) thành lập trước 01/07/2015 sử dụng tiếp tục con dấu đã được cấp. Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu cho cơ quan đang ký kinh doanh. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu làm thêm con dấu thì cần làm thủ tục thông báo theo quy định mới hiện nay.
b. Những công ty (doanh nghiệp) thành lập sau ngày 01/07/2015 thì cần nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi cấp.
c. Doanh nghiệp đã mất con dấu và giấy chứng nhận sau 01/07/2015 thì được làm con dấu theo nghị định 96/2015/NĐ-CP. Khi đó doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan công an nơi cấp giấy chứng nhận và con dấu.


V. Lưu ý về việc thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu

a. Mỗi doanh nghiệp có thể tự chọn hình thức, mẫu, nội dung và số lượng con dấu. Con dấu cho chi nhánh, con dấu cho văn phòng đại diện. Mỗi công ty (doanh nghiệp) có thể sở hữu nhiều con dấu với nội dung và hình thức khác nhau.
b. Khi có nhu cầu thay đổi, sử dụng, hủy mẫu con dấu hoặc thay đổi số lượng thì. Doanh nghiệp phải làm thông báo gửi đến Phòng Đăng Ký Doanh Nghiệp.
c. Khi đã nhận thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp. Phòng Đăng Ký Doanh Nghiệp trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện việc đăng tải mẫu con dấu lên cổng thông tin quốc gia về ĐK Doanh nghiệp.
Lưu ý: Phòng ĐK doanh nghiệp không chịu trách nhiệm về tính trung thực cũng như tính chính xác hay phù hợp với thuần phong mỹ tục..

Con dấu của doanh nghiệp là gì | đổi con dấu doanh nghiệp | quy định về con dấu doanh nghiệp 2018 | con dấu công ty tnhh | quy định về việc sử dụng con dấu doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *